สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ในวันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม open house ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และจัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะgal Y1zHVI78T2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZkNy1Ih9Ra สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cg1oXmW7aB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pQcGkyaOF5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KaajPeW2mM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XDiKckttuk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี