สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ในวันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม open house ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และจัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะgal Y1zHVI78T2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZkNy1Ih9Ra สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cg1oXmW7aB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pQcGkyaOF5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KaajPeW2mM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XDiKckttuk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี