สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตักบาตรวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าวgal FB4UaVd28f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y1CmLKuzfh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0JcczkJuoN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LHfyQiSc1e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 52Syb8M8tD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k6fp1plest สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qS1BrpugmU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal upk8TIfW9y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RmhiHnEWeb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KkOnHA8b9n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IVWAu8Jhgc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8jbynSOXqE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tFEtn63qj8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7A3VYKw6WF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gZCyikWXgb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U8N93jlIlE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iuNJ77NvNX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Zq4HgAyPn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k3rl5mfQw5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZkgXLN3BLM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RAeUwcF2iB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wg0Isz3c4r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HM02UTKaQU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJt6iLqeJH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Le1HPvQzM7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sjs9geWkQI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี