สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบรางวัล CDTI Youtuber

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และที่ปรึกษาอธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โครงการ CDTI Youtuber เที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก "มาประเดี๋ยวแป๊ปเดียวเลี้ยวกลับ" รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ "แก๊งแมวเหมียว" รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ "TFI RETURN" ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาgal EBqbzPv2n5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KFUdugeDBq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q24O9XpQQw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fqLM1ni8bu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7RtOl08lbW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qkeRvOG1R3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zpY7TBHT6o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 880nZwcGy3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OcIrRO49Kj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Bu7CvDtsa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lBF42wS7GD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RWkMaP3psE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zewABw7OcF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี