สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

นางสาวพรชนก วานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนสถาบัน เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562gal I5AWDYF6kK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal macvSNQKtm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jHcARowrVd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DNC3ZKAH7U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี