สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทตโนฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการฝึกพื้นฐานช่าง ตามโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง4308 อาคาร604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ข่าวgal uoUpAl1DOi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oRgnACRmyd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IJMY6nBYJ9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NL7AKeXlcG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bPCJ3pItfL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DuNgeQGWkV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bdVcqB3shn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qVSdb64R3o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dNIUQP0sVW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี