สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแสดงพลังจิตอาสา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 บุคลากรและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมแสดงพลังจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณริมคลองเปรมประชากร ถนนพระรามที่ 5 จัดโดยสำนักงานเขตดุสิตเพื่อให้จิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับดินเตรียมหลุมปลูกต้นทองอุไร ทำความสะอาดผนังเขื่อน และกำจัดวัชพืชริมคลอง จุดเริ่มต้นตั้งแต่สี่แยกวัดเบญจฯไปจนถึงสี่แยกราชวิถี ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XtWisFwgGl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LZbm7MJJtI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal myQpIGveDK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FlbTl4y1uv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jMABol1O2I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ue2ttObgNY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5n6v4KlMl7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e6kZJeO1Ot สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XMw88DVRmp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6lXH2m68i1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Myy7XSNrMv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o6fBSpOE0K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nkWBYF3H0w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ogcMadMBVq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4Ad0TFFpWm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pbBFMu4B85 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c83aP5wWeP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal crkokGtTHY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J08kCwGDlI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wWA7BnBGYK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LGnT10qHDL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q0jhp1YVgB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mmqGDQIBLZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b67Kd4D1wp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี