สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประกวดโครงการนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตก

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดแสดงผลงานวิจัย จัดการประกวดโครงการนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม หัวข้อ “ภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสถาบันฯคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่สำหรับใช้ในชุมชนและอุตสาหกรรม มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จำนวน 16 ผลงาน ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่อง พาเลทอินไลน์เคียว เครื่องประกอบแผ่นกั้นด้วยระบบอัตโนมัติ Smart Home by Raspberry pi ระบบทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องกำจัดกลิ่นในอุตสาหกรรมยาง เตาเผาพลาสมาเพื่อกำจัดขยะติดเชื้อ การพัฒนาระบบการตรวจสอบและเก็บค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นและ Cloud Computing เครื่องคัดแยกขนาดไข่ไก่ตามน้ำหนัก การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ โรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ระบบอัตโนมัติ เครื่องนับคุณภาพเมล็ดข้าวเพื่อนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ เครื่องปรับสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว เครื่องควบคุมความเข้มข้นของน้ำเชื่อมและอุณหภูมิในกระบวนการทำฝอยทอง เครื่องแต่งหน้าเค้ก เครื่องควบคุมความเข้มข้นของสารละลายสำหรับเคลือบผิวหนังเทียม ในโรงงานผลิตหนังเทียม และพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ผลงานระบบทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ ผลงานเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องพาเลทอินไลน์เคียว และผลงานเครื่องประกอบแผ่นกั้นด้วยระบบอัตโนมัติ รางวัลชมเชยได้แก่ ผลงานเครื่องปรับสภาพแวดล้อมสำหรับการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว และผลงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบและเก็บค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่าน เว็บแอพพลิเคชั่นและ Cloud Computing และรางวัลมหาชนได้แก่ ผลงานเครื่องแต่งหน้าเค้ก ปภาภรณ์/ข่าวgal QMq6YibBn7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gD4QBuMh5i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UrC3KkIL8q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X7j5NUNVU7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fu6fH9Y67z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v8zXpWFBw6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q6uR1SA4fp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3FeO2YDGJY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LZSK0HGRfc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6sm6KQssn8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P35jU6cubr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D2K7AJ00nv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M7LmKPELkq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vAfvhB73HM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4RR43V0WB8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q6AC4h0vLG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WKU9WAq3hE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XvAd2IpXBN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ECtyYTqEuT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E7MniVgmYj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kBdcGh7HdI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IMgbS4D5Vj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal USzNDAvjrK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T4Ia9S432I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WjTmpRFBt2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal M3OLPThQwl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nhZL4v1D3u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal On0b3VSF8W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal roXaghJ1S8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Uleeq28eX3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ZsgmIcAqA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q1DB8dk9eH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fb8jHF0OH1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 09anfVdIoB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l2t4mp3is7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NNsqQdLzYT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EPtK9oQmT1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UynGVGCc3A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mwa6k7Sjjl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NvVl2weG0q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eZ37d1W2qQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4qIkVZW33D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wBkNXLZbtw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7am4lCm5Ee สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bHnNwfyysr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N81UoI3mPa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gdh4aTT9EX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k4cRVRgknX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bhBOSK2cTg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal InoXCPZK3X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kOTeYPOoT6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal muywBSEtcY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9tvniylVf5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี