สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไปสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RCsp2EQXCf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zr7rQa6H8J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WZbpWFevzv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vfAWDTEkNM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lrlpovmhKs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Y6rZmPndB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PsZJ6pPeOs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0rQC2nApmR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pq4X9XSf5p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H6BAwYmZgh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YhtXuPzTgt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RDMszsDrws สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 78E1in7jwi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lw2qylNFEk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nnhcoK7t5D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4z5dTtLXZN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yWUEp57pDS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RnMTOlfB1U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z2QwJa2bqE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gAP0sV5lvm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QK0QbQq5js สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal En0rPzTt1q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C8YclCprUX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l8TqnMshUZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AmKS65SAhj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9Dk0fnoQMK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W8qniHHU7H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rn7bwUZVRd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal It6B0ZeHT3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9RUaI509aj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี