สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมถวายสังฆทานและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal SMD2mOFmJT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vc3E0sVoqM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7r3dinjBCO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dwUQyhEeDo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uZ0oQzFuNj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h2ypYpYJ8S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r72Sup5AY9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tzrnnc5z4w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YCIOphnXQs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wgHEzoB490 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TVKX83ksFX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QSRpeW5Mim สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 046UspLBqZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wYTnjQ81en สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e5T08bgzy8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal utBPIK0wXE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UdUNKHcSqV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NF5Qj6jfuJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8P7iGXvLoQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uHetSmqus7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6tRlXKHnea สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1lCSLRPQE7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ugaAaC0Vdq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CHYb7XB6GJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Yc0GRz4sEe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal erke8bOdEt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี