สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะอบรมควบคุมหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาจาก 65 สถานบันการศึกษาในโอกาสเข้าอบรมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม 4.0 ครั้ง 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) หัวข้อ การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Industrial Robot Control Technology foe Welding 4.0) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal T0QJQdVd9F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kAJMNAoWnS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2WLZZnB1bh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZSlwiwRwOq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OYURVV4YHT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7enIkWI4Hd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h0A6yZKLvO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HlgJ2oFFCA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DWloPE6qZi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 94hZO8dJmm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WjR1sro7Sh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RHqCHpZjqa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kHPQnbnVKj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N349znFrTt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oTOWYV4WFu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TEwLFYc365 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wQX2BC1OF8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nh1H8WDdUk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6MCzBo0MBi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BKvFmwyyWm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Re4B1ScpOz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0JnCiY0iKC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี