สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมหารือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรมบุญ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพูดคุยหารือโครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น กับนายเคียวอิ ยานากิซาวา” ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่คัดเลือกและส่งบัณฑิตไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8nOXFm4n7l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yHXhbQDH5G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hufs5LPrYG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p7Ohy7ILgM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6piA4tfzhC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3YvpPe3rh2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Kk7lJZjwdS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JNJR9tQsZ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GTtEaFuOmA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Te7eQn3kIo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6PtPGCiw5i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vsqZi6BADH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rCBoRXNeyw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LFfN94V01A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AqlCgOtklM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jG5gE1nGSu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3O76jJjjmh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k31PsR4wim สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KClRJEB2YX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oBIuSmvf3o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I8WXW62R73 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี