สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน บ้านช่างดนตรีไทย พันจ่าเอกชัยนรินทร์ แถมมีทรัพย์ (ช่างนคร)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียนสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน บ้านช่างดนตรีไทย พันจ่าเอกชัยนรินทร์ แถมมีทรัพย์ (ช่างนคร) นายช่างผู้สร้างเครื่องเป่าไทยคนสำคัญ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องเป่าไทยทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์ในทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงได้ต่อไป ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร ชาติภักดิ์/ข่าวgal EJ9z4GrfIN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bz6OcZfJJ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SlpH9ctZBn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YwfoUJpAZw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nznrd4urNv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9U8yBiK5hm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fASDpA2Yzq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lkXAIRk8sj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L3DEG3eI1N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RQaJdTRmO3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E0UJEl2h03 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fWpnu1Gf6X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fMSmI79Ubo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s8dDSqwKNk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I5UlwSa2lr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี