สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า โดยมีคุณกิตติ เลขาพันธ์ คุณพสุ ณ เชียงใหม่ พนักงานต้อนรับสายการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณนภนต์ ยรรยงพิทยกุล คุณณภพ พงศาธนโชติ และคุณวิศวะ สิงหราช จากสถาบันสอยการต่อสู้และป้องกันตัว JDT Combativeเป็นวิทยากรพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวในระดับพื้นฐานในกรณีประสบเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal JKP1RyvIfc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal su30mGPV1F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BMRzmkFUrP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oYEREIG0Br สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0gySCPylPC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal chEAJMQKqP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yW5z8tAT2V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B3sF3PlSKn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n9IMZyakoz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZC1Wdr3oZJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nZFSO7nLv4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ttzyleg2eR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BcXzs6y69Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AfJGhEeh5B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7VoRBGvQYA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eFUL09WcZQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal soPlDQBJGv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QIRlhGJ03E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Wb0AMJnCtN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UGuOruXoHX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yhpQQnlQpf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4lRXbJXdbE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KQbLrYuOBY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NpWAq7byFy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bPKBZoTtts สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rR41qqfGst สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l1SPR02rGo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C6or8g0DYg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ZtQ8czGm9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tB1co0Kyl9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fLi7ItQGG1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VnSe0g5PUo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vyYf9YE3r8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี