สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะปลัดกระทรวง อว.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังหลักการดำเนินงาน “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” ของสถาบันฯ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ปภาภรณ์/ข่าวgal t2hL2RcAzu 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hI9kmaXyvg 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hbjgvZEIZ9 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6YWVXXjkSN 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AhiwvOCxjK 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wrOY0nnVuT 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cd4SVkx7Ia 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OSrtAyjEiN 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h0S7jgSNcC 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qQTnMQk6bc 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zht8rcZCTQ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I8hToUk6Tb 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2C2mbc3hW8 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4jfIgFcnD4 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uPqnmxAn8L 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal xLBG5XR3vm 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j1QjnLtWJV 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fYdaheUSRW 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UaeVTTsqax 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UoCtdJ8ZGQ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1MZjFod0v6 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ICtBZgskmD 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jyZlVayYru 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vesJalCDMN 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ObPnP9xoji 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cw3D0Dckiu 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dpzO6EMXIh 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q71IEwwh4Q 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kji0ArxHhq 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vGszyoU6wC 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7Mky9G6K4f 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QXrtXozQIY 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal assEAUQAxK 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 81EXpt6XSq 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal xDTw7c1Bae 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a3ZujutYct 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bFzEj9zaK6 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wh28KfSSfz 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0OseZKsUCj 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6uDZX6TjoC 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fnFI6P3JtP 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี