สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมงานิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแนะนำสถาบันฯ และแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,100 คน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี