สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา และนักเรียนเก่าจิตรลดารุ่น 5 จึงได้ร่วมใจกันจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยได้อาราธนาพระภิกษุที่มีภูมิความรู้ ภูมิธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการเทศน์มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์ และเป็นการแสดงธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าวgal dGqXHKRcTX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qscdb2vrwq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MQ2CbgJH2Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 82T7wWYEBL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YBmJPiftUv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ACdkgjYjvR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aivEW8FecX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gk73HQ1kjH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0F7JqvDlvi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TKfVp5uIS5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GtNiWhHMaA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IXtWC3Hk00 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X4Wq1yuISu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LPjKP1bkhn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal miRUlyQa0m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C936ne6ney สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6p4GS7dYut สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K9QBeHw7zr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6yLSI9Qpe2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9ntsIw7CpW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rNQOIC48vj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BY83s0ESOX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xjao9JzjWZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 58qQzb9dp7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k6MnJYDsGG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VhR4RVSRUq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lFVK29GStA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ytzAETOSIu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y62bjddPFJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3yXrVabVaq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PETILpFJ4h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ihmzXClItB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XIee9WUHai สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IoUWUbAV5z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LIzV7JFH3C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oQK0kUv85J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4rnlstyKhz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u8jl2ETTPU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VSKrKjEeX0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Posfma0dmT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dOg06dhN0s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eC1jMnpvdd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7anULfqTez สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CFPld6wMfp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VFdpv3mzen สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal raeEzKIWjW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OfteaZ00sm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DCJygay9Tl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TiBoBCNikO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wFtPPX3b1d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6FnmdK0Ze1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l4E5dwr0b6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0hNcbaCM49 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1KvRzdtDmZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CXRAoMLAIW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qbBsuoQTT3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9CpndVQkTi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ldLeWwEBfI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DmY0HrugbM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5bNiv4Bun7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dU49l6IQOB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fDrtSBqNiB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dkb85ehM7L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SXgGfLKRf8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QhBt9uObdz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal siUEr0SIM0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 60CSTl1JLf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rZi0VqKA7N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XbIKnTV0FZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WqeAvs6Xsi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี