สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กินผักผลไม้ดี 400 กรัม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สมาชิกโครงการ CDTC Fat Burn Challenge เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กินผักผลไม้ดี 400 กรัม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยอย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ พร้อมเข้าฐานความรู้เรื่องการบริโภคผัก รับชมสาธิตการทำน้ำผักผลไม้ปั่นจากมืออาชีพ และเจาะเลือดตรวจหาค่าสารพิษตกค้างในร่างกาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวgal 1OsRYkSeFu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 11OM7bwmHe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OlV0r86JKy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rnXD7WAYd9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R1z7mgAgSG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MVFznMyY3R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2RQ9R0gkBp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O3GtCQqwzc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7A0AsZUldz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LDIbzlU5d2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal az6Za6tB9b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0ODyrk5ZqC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ryn2RqkPJ5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4b6KEIA5ea สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tn80Ewgvt8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5cH0c99jST สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uaF18vdiRn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J6Mr7ZAgit สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a0I7EQ3ePh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aaPqaclHPL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OWJtv7g46j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LAVNHXCf9N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VjwDu5Ypbc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GVECJmzlCI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hL9UjBeoAF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JheK5PCjKl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lLFzaXTJLB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal poKJcyUDyO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n7Eqcsy6SZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RmgZmUwCqZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9qETUa1ae7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oWovi3Z5Jp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sd2iEcuZTk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hlLhVegQzu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cKbKZWRhz7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ylE4Y9aXzl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RSPAZtr3Hg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qhL5mKfwIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PrEvZLBAom สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vuUNz9F9ba สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Suh5eSA2ub สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LIpVDJwR76 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CzwhofRWSj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LgqpMqbn0z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zvdohkzOHh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YvFy75BCLv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1rGBz3S9jK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AWglGsTB6s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PRKNrIl9m2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 677lFuNFql สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี