สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาค

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยมีตัวแทนจากคณะและโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี) จ.อ่างทอง โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน นักศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการและประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี