สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกาศจากอธิการบดี แจ้งการเลื่อนสอบและการทำงาน จากการขัดข้องในการเดินทางมาสนามเสือป่า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประกาศจากท่านอธิการบดี

แจ้งบุคลากร และนักศึกษา นักเรียน ให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ
การสอบระดับปริญญาตรีในวันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เลื่อนวันสอบเป็นวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี