สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพี่ชวนน้องก้าวสู่รั้ว CDTI ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี