สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศส

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางแอฟว์ ลูแบ็ง (Mrs. Eve Lubin) ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นางคาโรลีน ชมิตต์ (Mrs. Caroline Schmitt) ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสและนางวิภา สุจินัย-แบร์วาส ผู้ช่วยด้านภาษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ ในโอกาสที่นางแอฟว์ ลูแบ็ง เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ยังร่วมหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส การจัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วย

งานวิรัชกิจ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี