สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศส

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางแอฟว์ ลูแบ็ง (Mrs. Eve Lubin) ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นางคาโรลีน ชมิตต์ (Mrs. Caroline Schmitt) ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสและนางวิภา สุจินัย-แบร์วาส ผู้ช่วยด้านภาษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ ในโอกาสที่นางแอฟว์ ลูแบ็ง เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ยังร่วมหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส การจัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วย

งานวิรัชกิจ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี