สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะดูงาน JICA Thailand Office

image 750x 5fdc2450329f8 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย (JICA Thailand Office) นำโดย Mr. MORITA Takahiro (Chief Representative), Mr. TAKEUCHI Kazuo (Senior Representative), Mr. KAJII Yusuke (Volunteer Coordinator), Mr. KAWASE Junichi (Project Formulation Advisor), นายจารึก ยุคุณธร และนางสาวชนัตตา ภิบาล ผู้ประสานงาน ในโอกาสที่ Mr. MORITA Takahiro เข้ารับตำแหน่ง ในโอกาสนี้คณะผู้แทน JICA Thailand Office ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว

 image 750x 5fdc244f6b3b2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc2588710a3 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc2595d429b 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc25a38513f 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc2589d2ed1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc258b36916 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc258cbc9c3 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc25973d15d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc25989404d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc2599cd8ba 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc25a0a0975 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc25a222732 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc254b1dec7 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc25499a4ff 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc254e66900 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc254c97e36 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc2558d4051 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc255a730c7 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc255bd31d3 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc256851cbf 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc256aec271 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc256998c03 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc2574862ce 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc25732353f 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc256c3e79b 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc257603e4e 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc257f4e1e4 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5fdc257dd281f 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี