สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล จำนวน 100,000 บาท สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา นักเรียน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี