สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขยายระยะเวลา การรับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เรียนต่อ ปวช. กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ใช้เครื่องมือจริง ฝึกประสบการณ์ตรง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. ประจำปี 2564 ใน 9 สาขาวิชายอดนิยม

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชางานการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

เรียน ปวช. เรียนกับสถาบันจิตรลดา ได้อะไร
* ได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่ทันสมัย
* ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จริง
* ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
* ได้เรียนภาษาต่างประเทศ

ใครที่สมัครเรียนได้
ผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษา และจะเรียนจบในปีการศึกษา 2563 ทุกสาขา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม —> https://bit.ly/3qBhcxp
สมัครเรียน —> https://bit.ly/37HKbH3สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี