สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

​​​​​​​เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและคณะผู้บริหารบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเยี่ยมชมศูนย์อบรมเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้อง 12-406 ชั้น 4 อาคาร 612 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามวัตถุประสงค์ร่วมมือกันพัฒนาวิชาการและศักยภาพของบุคลากรด้าน Factory Automation ต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี