สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการ "หลักสูตรพนักงานให้การดูแล (Nurse’s Aides/Caregiver) รุ่นที่ 1" จำนวน 60 คน โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี