สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11  มีนาคม พ.ศ. 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการวิชาชีพ ระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในอนาคต ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งานวิรัช/ข่าว

ระดับปริญญาตรี