สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การบรรยายออนไลน์ Assembly Class

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "การหาเป้าหมายในชีวิตแก่นักศึกษา" เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้และวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต โดยมี อาจารย์เพชราภรณ์ จียาศักดิ์ วิทยากรและโค้ช ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการพัฒนาศักยภาพ เป็นวิทยากรรับเชิญ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี