สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับบริษัท เออีจี แองโกล อีสต์ กรุ๊ป จำกัด ในโอกาสเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจิตรลดา “เรียนคู่งาน – งานคู่เรียน” เรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและเข้าทำงาน รวมถึงการอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตอาจมีความร่วมมือกันในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน (ระบบทวิภาคี) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี