สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 47

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมบรรจุอาหารกล่องพร้อมนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 (บางมด) จำนวน 200 กล่อง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จำนวน 200 กล่อง และศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 100 กล่องในเมนูข้าวน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัยและยาดม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับการสมทบทุนจากเครือข่ายสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอก

#CDTIรวมใจต้านภัยCOVID19
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี