สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อักษรย่อภาษาอังกฤษสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา “CDTI” นั้นมีความหมายซ่อนอยู่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ทุกคนรู้หรือไม่ว่าอักษรย่อภาษาอังกฤษสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา “CDTI” นั้นมีความหมายซ่อนอยู่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CHITRALADA TECHNOLOGY INSTITUTE)
C – Cooperation = ความร่วมมือ
D – Development = การพัฒนา
T – Technology = เทคโนโลยี
I – Innovation = นวัตกรรม

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี