loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ทรงพระเจริญ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/

ระดับปริญญาตรี