สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รอบเดือนสิงหาคม 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมออนไลน์!! รอบเดือนสิงหาคม 2564
(ผ่านโปรแกรม Zoom) วิทยากรสอนสด ถามตอบได้ทันที

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมอนามัยตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5

หลักสูตรอบรม มี 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น.
*เริ่มเปิดห้องลงทะเบียนและเช็คชื่อผ่านห้อง Zoom 08.30 น.
หลักสูตรสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานภายในร้าน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บจาน/ล้างจาน คนขายอาหาร
– ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง
– ภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง
– รับจำนวนไม่เกิน 100 คน/รุ่น

เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80  (ข้อสอบ 20 ข้อ)
ค่าใช้จ่าย 350 บาท

————————————-

2. หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
*เริ่มเปิดห้องลงทะเบียนและเช็คชื่อผ่านห้อง Zoom 08.30 น.
หลักสูตรสำหรับ บุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการ/ร้านอาหาร ผู้จัดการ ผู้ดูแล
– ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
– ภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง
– รับจำนวนไม่เกิน 50 คน/รุ่น

เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80  (ข้อสอบ 50 ข้อ)
ค่าใช้จ่าย 650 บาท
————————————-

***ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการอบรมตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องมีการผ่านการอบรม โดยทั้งส่วนของเจ้าของ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงานภายในร้าน หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดและมีโทษปรับได้ (ตามมาตรา68) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุงและผู้สัมผัสอาหาร ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนักและเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการ ให้มีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว และเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง (*อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

โดยทั้ง 2 หลักสูตรเมื่ออบรมและทำข้อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรม ซึ่งมีอายุรับรอง 3 ปี
ออกโดย หน่วยงานอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถนำไปยื่นใช้ในการขอใบอนุญาต
หรือต่อใบอนุญาตกับทางหน่วยงานราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สนใจสมัครได้ คลิก!! 
https://forms.gle/WieKfUSVHsE4VB5J7

*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าชำระการอบรมทุกกรณี
*การยืนยันสิทธิ์สำเร็จต่อเมื่อโอนเงินชำระแล้วเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
คุณ ไพโรจน์ คลี่ฉายา(ฟร้อนท์) ผู้ประสานงานโครงการ
โทร: 064-208-1480 , 0842968621
Line: @minifbm
Email: minifbm@cdti.ac.th

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี