สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา “CDTI” มีความหมายซ่อนอยู่ ‼️

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ทุกคนรู้หรือไม่ ?? ว่าอักษรย่อภาษาอังกฤษสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา “CDTI”
นั้นมีความหมายซ่อนอยู่ ‼️

โดยความหมายตัวอักษรย่อ ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(CHITRALADA TECHNOLOGY INSTITUTE) คือ
C – Cooperation – ความร่วมมือ
D – Development – การพัฒนา
T – Technology – เทคโนโลยี
I – Innovation – นวัตกรรม

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี