สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล “Good Practices”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข, ดร.สิริพร เอี่ยมวิลัย, อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร, อ.ธเนศ แม้นอินทร์ และ อ.จีระ สังเกตกิจ ในโอกาสได้รับรางวัล "Good Practices" ในโครงการ "การประกวดผลงานการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2564 (Good Practices and Best Practices Award 2021)'

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี