สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล “Good Practices”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข, ดร.สิริพร เอี่ยมวิลัย, อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร, อ.ธเนศ แม้นอินทร์ และ อ.จีระ สังเกตกิจ ในโอกาสได้รับรางวัล "Good Practices" ในโครงการ "การประกวดผลงานการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2564 (Good Practices and Best Practices Award 2021)'

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี