สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล “Good Practices”

image 750x 611ddf92c175d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข, ดร.สิริพร เอี่ยมวิลัย, อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร, อ.ธเนศ แม้นอินทร์ และ อ.จีระ สังเกตกิจ ในโอกาสได้รับรางวัล "Good Practices" ในโครงการ "การประกวดผลงานการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2564 (Good Practices and Best Practices Award 2021)"

 image 750x 611ddf840e606 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 611ddf4719b61 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 611ddfbb282b3 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 611ddf53e6f74 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี