สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มาทำความรู้จักกับ สาขาวิชา”ช่างกลโรงงาน” กัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางานเครื่องมือกล (Machanics) เรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านวิชาชีพ เครื่องมือกล เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี (CNC) การอบชุบโลหะงานหล่อโลหะ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล งานวัดละเอียดนิวเมติกส์และไฮดรอลิกเบื้องต้น โดยเน้นให้มีคุณธรรมในวิชาชีพ ใส่ใจอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย >>> สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เพจ Facebook สาขาวิชาช่างกลโรงงาน >>> https://www.facebook.com/machinetool.cdti/

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี