สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบ วัตถุดิบพระราชทานแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ (ศูนย์พักคอย) และโรงพยาบาลบางพลี โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 2,400 ฟอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 900 ก้อน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สไตล์เกาหลี 600 ก้อน แครอทแช่แข็ง 20 กิโลกรัม น้ำมันปาล์ม จำนวน 24 ขวด ผงพะโล้ จำนวน 2 โหล น้ำพริกแกงเขียวหวาน จำนวน 4 กิโลกรัม น้ำพริกแกงเผ็ด จำนวน 4 กิโลกรัม น้ำปลา จำนวน 24 ขวด ซอสปรุงรส จำนวน 12 ขวด ซีอิ๊วขาว จำนวน 12 ขวด เต้าเจี้ยว จำนวน 12 ขวด ซอสพริก จำนวน 3 แกลอน ซอสปรุงรสอาหาร 3 แกลอน น้ำดื่ม จำนวน 240 ขวด และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 144 ขวด โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี