สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ในโอกาสที่สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีมติอนุมัติตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี