สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

มาทำความรู้จักกับ สาขาวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” กัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เรียน IT เรียนอะไร ใครรู้บ้างงงง
– Programming
เรียนการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์รูปแบบต่างๆ
– Basic Electronics
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์สร้างระบบ Iot
– Network and Hardware
เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์ค ประกอบอุปกรณ์และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตได้
– Microsoft office
เรียนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน เช่น การจัดทำเอกสาร งานคำนวณ การนำเสนองาน เป็นพื้นฐานสามารถใช้กับการเรียน และทำงานได้ทุกสายงาน
– Website and Graphic 
เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น การออกแบบและสร้างภาพงานกราฟฟิกพื้นฐานได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย >>> สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพจ Facebook สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ >>> https://www.facebook.com/InformationTechnologyCDV

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี