สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มาทำความรู้จักกับ สาขาวิชา”ช่างยนต์” กัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สาขาวิชาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วเรียนในรายวิชาต่างๆ กิจกรรมในการเรียนสนุกสนาน ได้ความรู้จริง ปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อมสู่การทำงานในสถานประกอบการชั้นนำ พร้อมน้อมนำหลักการ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษาให้เติบโตสำเร็จการศึกษาในโลกของงานอุตสาหกรรมยานยนต์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆที่นิยมใช้และอื่นๆ สาขาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์ และการทดลองสิ่งใหม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างยนต์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่างๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น การเรียนสาขา ช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กัน และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย >>> สาขาวิชาช่างยนต์
เพจ Facebook สาขาวิชาช่างยนต์ >>> เพจ สาขาช่างยนต์

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี