สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบ Vitual Effect แก่โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี