สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดบรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ “การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 18 พฤศจิกายน 2564​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดบรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ "การสื่อสารเพื่อความสำเร็จ" โดยอาจารย์เพชราภรณ์​ จียาศักดิ์​ โค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านหลักการสื่อสารต่าง ๆ​ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและนำไปพัฒนาด้านการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในแบบฉบับของตนเองต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี