สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

เพราะความสนุกและสีสันมีอยู่ทุกที่ที่ CDTI ไม่เว้นแม้แต่ ห้องประชุม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เพราะความสนุกและสีสันมีอยู่ทุกที่ที่ CDTI ไม่เว้นแม้แต่ ห้องประชุม

ห้อง Auditorium ใหม่ ชั้น 4 ตึก 605
– ห้องเทพรัตนพิทยากร
– ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์

> ห้องเทพรัตนพิทยากร:ห้องประชุมขนาด 209 ที่นั่ง โดดเด่นด้วยเก้าอี้สีสันสดใสที่จัดวางอย่างมีลูกเล่น จัดเต็มด้วยระบบไฟ แสง สี เสียง และจอ LED ที่คมชัด เหมาะสำหรับการเป็นห้องนำเสนอผลงาน การอบรมบรรยายหรือการประชุมขนาดใหญ่ 

> ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์: ห้องประชุมขนาด 123 ที่นั่ง เพิ่มสีสันด้วยเก้าอี้สีเหลืองสดใสพร้อมที่จดเลคเชอร์ ครบครันด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่มาพร้อมกับจอ LED ภาพคมชัดที่รอให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการ เหมาะสำหรับการเป็นห้องประชุม การอบรมบรรยายหรือการประชุมขนาดกลาง

โดยน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรสถาบัน สามารถเข้าใช้บริการได้แล้วโดยดำเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เขียนใบขอใช้ห้องประชุม (ขอได้ที่งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 อาคาร 604)
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจำวิชา ลงนามรับรองการใช้งาน 
3. ส่งใบขอใช้ห้องประชุมที่งานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ 

Tip: น้อง ๆ ควรส่งใบขอใช้ห้องล่วงหน้า 1-3 วัน เพื่อที่จะได้ทราบว่าห้องว่างให้ใช้บริการหรือไม่

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี