สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมเทิดพระเกียรติผ่านดนตรี อว. วันที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณาจารย์พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมบรรเลงดนตรีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในงานแสดง “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมรับชม 

สำหรับการบรรเลงดนตรีไทยมีอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพเป็นผู้บรรเลง ได้แก่ อาจารย์สมชัย ชิวพาลี อาจารย์พิเศษ อาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง อาจารย์พิเศษ อาจารย์ณรงค์ โกมลสิงห์ อาจารย์พิเศษ นายกฤชณัฏฐ์ โรจนประชา นายธนัญกฤติ เหนือเกตุ นายรุจิภาส วิบูลย์ผล นางสาวณิชารีย์ ขลังธรรมเนียม นายณัชกฤช รุ่งโรจน์ นายสรชา ธีระกุลพิสุทธิ์ นายนนทพัทธ์ มีศิลป์ นายสหพล อนันต์ นายภัทรพงศ์ พรหมพินิจ นายวทัญญู รัตนปัญญา และนางสาวภรณ์ชวลัย ทวีการ 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี