สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สจด. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาตรี 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทาง www.cdti.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295, 3296 หรือ Line @reg.cdti

……………………………………………………..

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (รอบโควตา เรียนดี)(รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
– ได้เรียนเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับระบบอาคารอัจฉริยะ
– ได้เรียนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
– ได้เรียนเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

2. หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(รอบรับตรง สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 พ.ค. 65 ได้ทุกวันผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน คลิก!!)
สำหรับคนทำงาน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
– ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจริง
– ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและบริหารโครงการ
– ได้เรียนเทคโนโลยีการซ่อมบำรุง
– ได้เรียนระบบขนถ่ายวัสดุ
– ได้เรียนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (รอบโควตา เรียนดี)(รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
เฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ ป้อนธุรกิจอาหาร
– ได้เรียนรู้เจาะลึกด้านอาหาร และบริหารจัดการได้
– ได้เรียนรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ
– ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริง
– ได้ฝึกงานจริง และเข้าทำงานกับธุรกิจชั้นนำของประเทศ

2. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (รอบโควตา เรียนดี)(รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
– ได้เรียนศาสตร์พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
– ได้เรียนการกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงแนวคิดทางธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ได้
– ได้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
– ได้เรียนเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอทางธุรกิจ
– ได้ฝึกในสถานประกอบการในสาขาที่เลือกได้

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
1. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รอบโควตา เรียนดี)(รับผ่าน TCAS'65 คลิก!!)
– ได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมข้อมูล
– ได้เรียนการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานถึงขั้นมืออาชีพ
– ได้เรียนการบริหารและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ระบบ IoT และ ระบบ Cloud ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงออกแบบ

2. หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
(รอบรับตรง สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 พ.ค. 65 ทุกวันผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน คลิก!!)
– ได้เรียนการเขียนโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ
– ได้เรียนออกแบบเว็บหรือโมบายแอปพลิเคชัน
– ได้เรียนการวางแผนการตลาดดิจิทัล
– ได้เรียนพัฒนาด้านมัลติมีเดีย 

……………………………………………………..

สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
ทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดูรายละเอียดได้ที่ >>> ทุนการศึกษา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี