สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระราชทานเพื่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพระราชทานเพื่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพระราชทานเพื่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เงินกองทุน 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี