สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุกต์ประเทศไทย 4.0 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบและสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวแก่นักศึกษารุ่นน้อง และเป็นข้อมูลสำหรับคณะในการวางแผนดำเนินการให้เกิดการพัฒนาต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี