สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาระบบ “Auto Inspection” สำหรับอุตสาหกรรมด้วย “Vision Builder AI”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ดังนี้
1. การอบรมการพัฒนาระบบ "Communication และ IoT" สำหรับอุตสาหกรรมด้วย "LabVIEW"
ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น!!

2. การอบรมพัฒนาระบบ "Auto Inspection" สำหรับอุตสาหกรรมด้วย "Vision Builder AI"
ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น!!

3. การอบรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับอุตสาหกรรมด้วย "LabVIEW"
ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น!!

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 0-2280-0551 ต่อ 3245
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ สแกน QR Code

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี