สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการ “เปิดโลกธุรกิจ นักศึกษาจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการ "เปิดโลกธุรกิจ นักศึกษาจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" ผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่ 27 เมษายน 2665 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีกิจกรรมเจาะใจลูกค้าผ่าน Persona บรรยายโดย ดร. ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการนี้วิทยากรได้บรรยายถึงการทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่านการใช้เครื่องมือ Persona เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นการทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี